Gesponsord door Hewlett Packard Enterprise

Privacyverklaring

 

RAVEN5 Ltd. (R5) respecteert uw privacy. Deze Privacyverklaring informeert u over onze privacypraktijken, inclusief details van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken, bekendmaken en overdragen, evenals keuzes die u kan maken en rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is beschikbaar via een link in de voettekst van elke R5-webpagina.

 

R5 respecteert en houdt rekening met de belangrijkste privacybeginselen en -kaders overal ter wereld, waaronder OESO-richtlijnen inzake de bescherming van privacy en grensoverschrijdende stromen, EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) en het APEC Privacy Framework. De privacypraktijken van R5 die in deze Privacyverklaring worden beschreven, zijn ook in overeenstemming met het APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) -systeem.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle R5-websites, -domeinen, -services, -toepassingen en -producten, behalve wanneer een privacybeleid of verklaring specifiek voor een bepaald R5-programma, -product of -service deze Privacyverklaring kan vervangen of wordt aangevuld.

 

1. Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken
We verzamelen alleen persoonlijke gegevens indien nodig om onze producten of services te leveren, onze legitieme zakelijke doeleinden te bereiken en/of te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Afhankelijk van uw relatie met R5 verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens als volgt:

 

• R5-producten en -diensten : contactgegevens voor de volgende hoofddoelen: het inzetten en leveren van producten en diensten; het uitvoeren van kwaliteitscontroles; overleg plegen; onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren en ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

 

• Verkoop en marketing : contactgegevens, identificatie-informatie, profiel, rol en voorkeuren, digitale activiteitsinformatie en andere informatie die relevant kan zijn (bijvoorbeeld informatie uit openbaar beschikbare bronnen) voor de volgende hoofddoelen: verkoop en marketing; reclame; het creëren en leveren van gerichte advertenties en aanbiedingen; het uitvoeren van marketingcampagnes; contacten en voorkeuren beheren; aanwijzingen en kansen genereren; evenementen organiseren en beheren; en zich bezighouden met sociale media-interacties.

 

• Tools voor online dataverzameling : informatie over digitale activiteiten voor de volgende hoofddoelen: efficiënt gebruik van onze websites, producten en diensten mogelijk maken; het verzamelen van statistische informatie om de functionaliteit van onze websites, producten en diensten te optimaliseren; de gebruikerservaring te verbeteren en inhoud te leveren die is afgestemd op hun interesses; en het verbeteren van marketing- en reclamecampagnes.

 

• Online enquêtes : contactgegevens, opmerkingen en feedback voor de volgende hoofddoelen: het houden van klanttevredenheid en betrokkenheidsenquêtes.

 

• Aanvragen en klachten : contactgegevens en informatie opgenomen in vragen en klachten voor het hoofddoel.
Non-R5-websites en functies voor sociale media: R5-websites of -services kunnen links bevatten naar applicaties, producten, diensten of websites van derden voor uw gemak of uw informatie. Daarnaast bieden we ook functies voor sociale media waarmee u informatie kan delen met uw sociale netwerken en kan communiceren met R5 op verschillende sociale-mediasites. R5 heeft geen controle over websites van derden of hun privacypraktijken en geeft geen aanbevelingen of doet geen uitspraken over websites van derden. De persoonlijke gegevens die u kiest om aan te bieden of die worden verzameld of gedeeld door deze derden, vallen niet onder deze Privacyverklaring. We moedigen u aan om het privacybeleid van elke site die u gebruikt te bekijken voordat u het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens toestaat.

 

2. Hoe we persoonlijke gegevens delen
R5 verkoopt, verhuurt of least geen persoonlijke gegevens aan anderen behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring. We kunnen uw persoonlijke gegevens als volgt delen en/of openbaar maken:

 

Openbaarmaking aan derden: R5 behoudt leveranciers en serviceproviders om zijn bedrijfsactiviteiten te beheren of te ondersteunen, professionele services te verlenen, producten, services en klantoplossingen te leveren en R5 te ondersteunen bij initiatieven omtrent marketing- en verkoopcommunicatie. Deze derden kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen en verwerken onder de juiste instructies, waar nodig ter ondersteuning en vergemakkelijking van uw persoonlijke gegevens. Leveranciers en serviceproviders zijn contractueel verplicht om de informatie die zij verwerken namens R5 vertrouwelijk te houden en te beveiligen, en mogen de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het uitvoeren van de services die zij voor R5 uitvoeren.

 

Daar waar R5 zich mengt met partners, resellers en/of distributeurs als onderdeel van haar bedrijfsactiviteiten, kan R5 uw persoonlijke gegevens aan hen bekendmaken om de verkoop en levering van haar producten en diensten te vergemakkelijken. Partners, wederverkopers en/of distributeurs zijn echter contractueel verplicht om de informatie die zij van R5 ontvangen vertrouwelijk te houden en te beveiligen, en mogen deze alleen voor de genoemde doeleinden gebruiken, tenzij anderszins toegestaan door u of de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring, deelt R5 uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij om: (i) te reageren op naar behoren gemachtigde informatieverzoeken van politie en overheidsinstanties; (ii) te voldoen aan de wet, regelgeving, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (iii) de rechten en eigenschappen van R5 af te dwingen/ te beschermen; of (iv) de rechten of persoonlijke veiligheid van R5, onze werknemers en derden te beschermen op of met behulp van R5-eigendommen wanneer toegestaan en in elk geval in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

3. Hoe we persoonlijke gegevens internationaal overdragen
R5 kan uw persoonlijke gegevens indien nodig overdragen binnen R5 en aan andere derden. De ontvangers kunnen zich bevinden in landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waarin u zich bevindt. R5 onderneemt stappen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die wij doorgeven voldoende en degelijk worden beschermd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien vereist door de lokale wetgeving, zullen we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen.

 

4. Hoe communicaties en voorkeuren te beheren
R5 kan u informatie verstrekken die een aanvulling vormt op onze producten en diensten en/of communicatie over onze nieuwe producten, diensten en aanbiedingen. Indien u of uw organisatie onze producten of services aangeschafte, zal u mogelijks waarschuwingen of reactie op ondersteuningsverzoeken ontvangen, welke deel uitmaken van onze producten en services. Indien u ervoor kiest om R5-berichten te ontvangen, kan u er ook voor kiezen om u te abonneren op specifieke nieuwsbrieven.

 

Beheer communicatiemogelijkheden: U kunt uw keuzes en voorkeuren met betrekking tot R5-communicatie wijzigen door:

 

• Toegang tot raven5.com/signup, met vermelding van uw keuzes en het verstrekken van uw e-mailadres;

 

• In het geval dat u geen R5-communicatie meer wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven voor dergelijke communicatie door te klikken op opt-out of de afmeldlink en/of de instructies opgenomen in elke e-mailabonnementcommunicatie;

 

Als uw opt-out- of afmeldingsverzoek niet tijdig wordt opgelost, gelieve dan contact op te nemen met het R5 Privacy Office team en vermeldt uw naam, contactgegevens en een beschrijving van de berichten die u niet langer van R5 wenst te ontvangen.

 

Houd er rekening mee dat deze opties niet van toepassing zijn op communicatie met betrekking tot het beheer van bestellingen, contracten, ondersteuning of andere administratieve en transactionele kennisgevingen, aangezien het primaire doel van deze communicatie geen promotioneel karakter heeft.

 

5. Automatische hulpmiddelen voor gegevensverzameling
Hoe R5 automatische hulpprogramma’s voor gegevensverzameling gebruikt. R5-websites maken gebruik van cookies, webbakens die ook trackingpixels en andere vergelijkbare technologieën worden genoemd (samengevoegde tools voor automatische gegevensverzameling), om inloggegevens te onthouden, statistieken te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren, uw gebruikerservaring te verbeteren en inhoud te leveren die is afgestemd op uw belangen.

 

R5 staat ook externe reclamebedrijven toe om cookies op onze websites te gebruiken, om op deze manier onze advertenties en marketing te optimaliseren en om reclame weer te geven naargelang uw interesses op andere websites. R5 kan retargeting- en gedragsgerichte advertentietechnologieën gebruiken, een reeks praktijken die gezamenlijk worden aangeduid als ‘op interesses gebaseerde advertenties’ om deze advertenties af te stemmen op uw waargenomen interesses.

 

Cookies kunnen ook gebruikt worden wanneer u informatie op onze website wenst te delen op sociale mediaplatforms door gebruik te maken van onze deelknop. In dit geval zal het sociale netwerk vastleggen dat u dit hebt gedaan en kan deze informatie verder gebruikt worden om u gerichte advertenties te sturen. Welk soort cookies en hoe zulke bedrijven deze informatie precies gebruiken, wordt bepaald door hun privacybeleid.

 

Wanneer u uw contactgegevens invoert op een webformulier op een raven5.com-site om een abonnement te nemen op een dienst, een witboek te downloaden of informatie op te roepen over de producten en diensten van R5, kunnen uw contactgegevens worden opgeslagen in een cookie op uw toestel. Deze informatie is vervolgens beschikbaar bij volgende bezoeken aan raven5.com-sites, waardoor we de sites die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt kunnen volgen en vastleggen om uw online ervaring en toekomstige R5-communicatie beter te personaliseren.

 

Als u ervoor kiest om marketing-e-mails of nieuwsbrieven van R5 te ontvangen, kunnen we bijhouden of u deze berichten hebt geopend en of u op links in deze berichten hebt geklikt door webbeacons en gepersonaliseerde URL’s te gebruiken die in deze communicatie werden ingesloten. Hierdoor kan R5 toekomstige communicatie beter personaliseren en deze communicatie beperken tot onderwerpen die voor u van belang zijn.

 

Keuzes met betrekking tot automatische gegevensverzameling en online tracking Hoewel R5 -websites op dit moment geen automatische browsersignalen herkennen met betrekking tot volgmechanismen, zoals instructies voor het ‘niet volgen’, kan u uw privacyvoorkeuren over het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technologieën in het algemeen uitschakelen via uw webbrowser. U kan uw browser in de meeste gevallen zodanig instellen dat u, alvorens u een cookie ontvangt, deze eerst moet accepteren. U kan uw browser ook instellen om cookies uit te schakelen. Indien u onze websites bezoekt vanuit landen van de Europese Unie (EU) of in landen waar de EU-regelgeving van toepassing is, krijgt u de keuze om ons gebruik van niet-essentiële cookies te accepteren of te weigeren (zoals beschreven in de paragraaf ‘ R5’s’ gebruik van Other Automatic Data Collection Tools ‘hierboven) via een ‘cookie-voorkeur’ banner die op onze webpagina’s verschijnt.

 

Omdat cookies u toestaan gebruik te maken van de functies van sommige van onze websites, raden wij u aan om deze ingeschakeld te houden. Als u onze cookies blokkeert, uitschakelt of anderszins afwijst, worden sommige webpagina’s immers mogelijk niet correct weergegeven of kan u bijvoorbeeld geen artikelen toevoegen aan uw winkelwagentje, doorgaan met betalingen of websiteservices gebruiken waarvoor u moet ingelogd zijn.

 

Sommige van onze websites gebruiken Google Analytics-cookies. Informatie die wordt verzameld door cookies van Google Analytics wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika in overeenstemming met zijn privacypraktijken. Ga naar de volgende link voor een overzicht van privacy bij Google en hoe dit van toepassing is op Google Analytics https://www.google.com/policies/privacy/ . U kunt zich afmelden voor tracking door Google Analytics door naar deze link te gaan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te gaan .

 

6. Hoe u persoonlijke gegevens kunt openen, bijwerken of verwijderen
R5 streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te bewaren. We hebben technologie, beheerprocessen en beleid geïmplementeerd om de nauwkeurigheid van gegevens te helpen handhaven. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, biedt R5 personen passende toegang tot persoonlijke gegevens die zij aan R5 verstrekken en de redelijke mogelijkheid om deze te beoordelen en te corrigeren.

 

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij degelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren, zoals de vereiste om een kopie van een gebruikers-ID te verstrekken, voordat u toegang verleent tot uw persoonlijke gegevens. Als u de persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan R5 hebt verstrekt, wilt weergeven en bijwerken , kan u contact opnemen met het R5 Privacy Office .

 

7. Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen
R5 neemt het vertrouwen dat u in ons stelt ernstig om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Om uw persoonlijke gegevens tegen verlies of ongeautoriseerd gebruik, toegang of openbaarmaking te beschermen, onderneemt R5 degelijke en passende fysieke, technische en administratieve stappen om de informatie die we verzamelen en verwerken te beschermen.

 

Bij het verzamelen of overdragen van gevoelige informatie gebruiken wij een verscheidenheid aan aanvullende beveiligingstechnieken en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen op computersystemen die zijn vergrendeld in gecontroleerde faciliteiten met beperkte toegang. Toegang tot uw informatie is beperkt tot medewerkers van R5 of geautoriseerde derde partijen die deze informatie nodig hebben om deze voor ons te verwerken en die onderworpen zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. Wanneer we gevoelige informatie verzenden via internet, beschermen we deze door middel van codering, zoals de Transport Layer Security (TLS), Internet Protocol Security (IPSec) of Secure Socket Layer (SSL).

 

8. Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren
Doorgaans bewaren we persoonlijke gegevens voor de duur van elke contractuele relatie en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, na het einde van die relatie zolang als nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring, om R5 te beschermen tegen juridische claims en onze zaken beheren. Wanneer we geen persoonsgegevens meer nodig hebben, zullen we deze uit onze systemen en registers verwijderen of stappen ondernemen om de gegevens anoniem te maken, tenzij we het langer moeten houden om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting. Als u meer informatie wilt ontvangen over ons beleid voor het bewaren van gegevens, neemt u contact op met het R5 Privacy Office.

 

9. Aanvullende informatie voor personen in de EU, EER en Zwitserland
Onze privacypraktijken zijn afgestemd op de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u zich in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland bevindt, is deze aanvullende informatie mogelijk relevant en van toepassing op u.

 

Gegevenscontrollers: R5 kan optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens voor de verwerking van persoonsgegevens die worden beschreven in deze Privacyverklaring.

 

Functionaris voor gegevensbescherming: R5 heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld om te voldoen aan de AVG. U kunt contact opnemen met de DPO door hier te klikken .

 

Juridische basis om persoonsgegevens te verwerken. We verwerken uw persoonlijke gegevens op de volgende wettelijke basis:

 

• Legitieme interesse We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken zoals vereist om onze legitieme zakelijke belangen na te streven (op voorwaarde dat dit niet wordt onderdrukt door belangen of rechten van relevante personen).In het bijzonder om onze producten en diensten te beheren, te ontwikkelen en te verbeteren; ondersteuning van onze klanten en verkoopactiviteiten; bescherm onze medewerkers en middelen; communiceren informatie die een aanvulling is op onze producten en diensten en zorgen voor naleving van wet- en regelgeving.

 

• Uitvoering van een overeenkomst Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om overeenkomsten met u of uw organisaties aan te gaan of te sluiten, onder meer om onze producten en diensten te leveren en te beheren en onze klanten toe te staan onze producten, diensten en ondersteunende hulpmiddelen te gebruiken.

 

• Wettelijke verplichting We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, onze wettelijke rechten vaststellen of uitoefenen. Bijvoorbeeld in verband met juridische claims, compliance, wettelijke en onderzoeksdoeleinden.

 

• Toestemming We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u uw toestemming hebt gegeven. In het bijzonder, waar we niet kunnen vertrouwen op een alternatieve rechtsgrondslag of we wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te vragen in het kader van sommige van onze verkoop- en marketingactiviteiten, hulpmiddelen voor online gegevensverzameling of enquêtes. U hebt op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken door uw communicatiekeuzes te wijzigen, u af te melden voor R5-communicatie of contact op te nemen met het R5 Privacy Office .

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens U hebt mogelijk de volgende rechten om:

 

• Verzoek om toegang of kopieën van persoonlijke gegevens die R5 over u verwerkt;

 

• Uw persoonsgegevens corrigeren, indien onnauwkeurig of onvolledig;

 

• Verwijder uw persoonlijke gegevens tenzij een uitzondering van toepassing is.Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 

• Beperk de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in bepaalde omstandigheden.Als u bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens betwist, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken tot het moment waarop wij de juistheid van uw persoonlijke gegevens kunnen verifiëren;

 

• Dataportabiliteit, in bepaalde omstandigheden.U kunt ons bijvoorbeeld vragen om enkele van uw persoonlijke gegevens naar een andere organisatie te verzenden als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract;

 

• Voorwerp van verwerking van uw persoonlijke gegevens, in bepaalde omstandigheden.U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen direct marketing, inclusief het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor profilering voor direct marketing of voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, omdat wij er legitiem belang bij hebben.

 

Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer R5 kan aantonen dat R5 een wettelijke verplichting of legitiem belang heeft om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken .

 

Klacht bij een toezichthoudende instantie .Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens inbreuk maakt op de AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont of werkt, of waarvan u vindt dat de regels voor gegevensbescherming zijn overtreden.

 

10. Hoe contact met ons op te nemen
We waarderen uw mening. Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring, zorgen of klachten over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens of een mogelijke inbreuk op uw privacy wilt melden, neem dan contact op met de R5 Privacy Office . We behandelen uw verzoeken en klachten vertrouwelijk. Onze vertegenwoordiger zal binnen een degelijke termijn na ontvangst van uw klacht contact met u opnemen om uw zorgen te bespreken en opties uiteenzetten met betrekking tot hoe deze kunnen worden opgelost. We zullen ervoor zorgen dat uw klacht tijdig en op de juiste manier wordt opgelost.

 

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, zullen we een herziene versie met een bijgewerkte revisiedatum plaatsen op de privacylink in de voettekst van elke R5-webpagina.