Gesponsord door Hewlett Packard Enterprise

25 Jaar ProLiant Innovation Contest: officiële regels

GEEN AANKOOP NOODZAKELIJK OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN.

SPONSOR: Hewlett Packard Enterprise Company 3000 Hanover Street, Palo Alto, Californië, Verenigde Staten (de “Sponsor”).

BEHEERDER: RAVEN5 Ltd. , B9-461 North Service Rd., W., Oakville, ON, L6M 2V5, Canada (de “beheerder”).

INZENDINGSTERMIJN VOOR WEDSTRIJD: De 25 Jaar ProLiant Innovation Contest (de “Wedstrijd”) begint op 12 september 2018 om 12:00:01 AM Eastern Time (“ET”) en eindigt op vrijdag 26 oktober 2018 om 11:59:59 PM ET (de “Wedstrijdperiode”).

TOELATINGSVOORWAARDEN: De wedstrijd is enkel toegankelijk voor legale inwoners van de Verenigde Staten (inclusief Puerto Rico), Canada (met uitzondering van Quebec), Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid-Afrika, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, India (met uitzondering van Tamil Nadu), Roemenië, Nederland, Luxemburg, Mexico, Brazilië, Duitsland, Rusland, Frankrijk, Italië, Spanje, Japan en België, die de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt in hun rechtsgebied op het tijdstip van de inzending; een degelijk Facebook-, Twitter- of Instagram-account hebben; en tewerkgesteld zijn in het bedrijf dat de ProLiant-server aankocht, en dit vóór het begin van de Wedstrijdperiode waarvoor een inzending wordt gemaakt (“Deelnemer”).

Medewerkers, vertegenwoordigers of afgevaardigden van de Sponsor, zijn moedermaatschappijen en hun respectievelijke dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, reclame- en promotiebureaus die betrokken zijn bij de administratie, ontwikkeling, uitvoering en uitvoering van deze Wedstrijd (gezamenlijk de “Wedstrijdfeesten”) en de directe familieleden van en/of diegenen die in hetzelfde huishouden wonen, komen niet in aanmerking voor deelname. Personen die werkzaam zijn in de publieke sector en partners van Hewlett Packard Enterprise Channel komen niet in aanmerking voor deelname.

De wedstrijd is onderworpen aan alle toepasselijke federale, provinciale, gemeentelijke, territoriale en lokale wet- en regelgeving en deze officiële regels (“Officiële regels”). Door deel te nemen, bevestigen alle participanten dat zij deze officiële regels, Facebook-, Instagram- en Twittervoorwaarden hebben gelezen (samen de “Voorwaarden en het beleid van de Sociale Platforms”), en gaan zij ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van de Officiële regels, Voorwaarden en Beleid van Sociale Platforms en de beslissingen van de Sponsor, die in alle opzichten definitief en bindend zullen zijn. Valse en/of misleidende inzendingen of handelingen leiden tot diskwalificatie en het niet langer in aanmerking komen voor deelname. Als wordt vastgesteld dat een persoon die niet voldoet aan de in deze officiële documenten vermeldde toelatingscriteria een inzending heeft ingediend, zal deze niet in aanmerking komen. De sponsor behoudt zich te allen tijde het recht om deelnamevereisten te verifiëren. Ongeldig waar wettelijk verboden.

HOE DEEL TE NEMEN: Bezoek www.Proliant25.com voor meer informatie over het indienen van uw inzending. Om deel te nemen aan de wedstrijd, maak een foto van het voorpaneel van de ProLiant-server van uw bedrijf en voeg een bijschrift toe dat beschrijft hoe de server het beste voldoet aan de criteria van één (1) van de vier (4) categorieën, zoals hieronder beschreven:

Categorie # 1: ProLiant Apps: beschrijf op welke manier de server verschillende unieke of innovatieve toepassingen uitvoert. Dit kunnen toepassingen zijn die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, big data, mobiliteit, de cloud of het “Internet of Things”.

Categorie # 2: ProLiant Remote: beschrijf waar de server zich bevindt en de afstand van de locatie waar de server wordt uitgevoerd. Hoe ver is de server bijvoorbeeld gelegen van een stad? En draait deze op een moeilijk bereikbare locatie?

Categorie # 3: ProLiant Secure: beschrijf de beveiligingsfuncties die door de server worden gebruikt. Hoe meer beveiligingsfuncties, hoe beter. Bijvoorbeeld, welke veiligheidscontroles worden toegepast? Welke veiligheidscertificeringen worden gebruikt? Zijn er beveiligingssoftware of -informatie en managementinstrumenten beschikbaar? Welk soort encryptie wordt gebruikt? Is het netwerk beveiligd?

Categorie # 4: ProLiant Resilient: beschrijf hoe de server extreme bedrijfsomstandigheden of -rampen heeft overleefd. Is de server bijvoorbeeld blootgesteld aan excessieve bedrijfsomstandigheden zoals extreme temperaturen of trillingen? Heeft de server een ramp overleefd zoals blootstelling aan vuur, water of andere catastrofes? Indien dit het geval was en een dergelijke ramp plaatsvond, heeft de server zichzelf dan correct afgesloten en/of opnieuw opgestart zonder dat daarbij gegevens verloren gingen?

Plaats uw foto en bijschrift, inclusief de wedstrijdhashtag: #contest; en één (1) van de vier (4) categorie-hashtags: #HPEProLiantapps; #HPEProLiantremote; #HPEProLiantsecure of #HPEProLiantresilient op Facebook, Instagram of Twitter om een (1) deelname aan de wedstrijd (de “Inschrijving”) te bevestigen. Er is een limiet van één (1) Inschrijving per categorie per bedrijf gedurende de volledige Wedstrijdperiode, en een limiet van vier (4) totale Inzendingen per persoon tijdens de volledige Wedstrijdperiode. Indien u zich voor meerdere categorieën wenst in te schrijven, moet voor elke categorie een nieuwe inzending worden gemaakt.

Inzending via Facebook: U kan de wedstrijd via Facebook betreden door de foto met beschrijving inclusief hashtags direct op de @ HPEServers Facebook-pagina te plaatsen. Op deze manier kan u één (1) deelname verdienen.

Inzending via Twitter: U kan de wedstrijd via Twitter betreden door @HPEServers te volgen en de foto met beschrijving en hashtags te tweeten. Op deze manier kan u één (1) deelname verdienen.

Inzending via Instagram: U kan de wedstrijd via Instagram betreden door @HPE te volgen en de foto met beschrijving en hashtags van een openbaar account te plaatsen. Op deze manier kan u één (1) deelname verdienen..

Om uw inzending geldig te maken, moet deze één (1) foto bevatten met een onderschrift van maximaal 280 tekens en moet het de hashtags van de Wedstrijd bevatten: #contest; en één (1) van vier (4) categorie-hashtags: #HPEProLiantapps; #HPEProLiantremote; #HPEProLiantsecure of #HPEProLiantresilient. Onvolledige of gekopieerde/niet-unieke inzendingen worden als onaanvaardbaar beschouwd.

HET IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM TE GARANDEREN DAT U GEEN VERTROUWELIJKE OF BESCHERMDE INFORMATIE VAN UW BEDRIJF GEBRUIKT TIJDENS UW DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD.

TOEGANGSVOORWAARDEN EN BEPERKINGEN: Ingezonden foto’s moeten duidelijk voorzien zijn van een ProLiant-server, waarvan de voorkant is weergegeven, en moeten een beschrijving bevatten van hoe de server het beste past bij de criteria voor één van de vier categorieën. Inzendingen moeten origineel en smaakvol zijn, en moeten voldoen aan de servicevoorwaarden van het respectieve sociale mediaplatform, beschikbaar op respectievelijk https://www.facebook.com , www.twitter.com en www.instagram.com.

De toegevoegde ProLiant-server moet reeds voor het begin van de wedstrijd eigendom zijn van de bedrijfsentiteit van de deelnemer. Deelnemers moeten toestemming krijgen van de vice-president en IT-directeur van hun bedrijf voordat ze de foto maken en een inzending indienen. Inzendingen kunnen niet worden gebruikt voor persoonlijke winst, bepaalde zaken te verwerven of om goedkeuring van de Sponsor en zijn gelieerde ondernemingen te suggereren.

Ter bescherming van de persoonlijke privacy komen inzendingen die persoonlijke gegevens van derden bevatten en/of foto’s met onderscheidbare kenmerken van een persoon, niet in aanmerking voor deelname. Foto’s die gesilhouetteerde figuren of op zijn minst geen duidelijke personen weergeven worden wel geaccepteerd. Alle foto’s die niet in overeenstemming zijn met het thema of als ongepast of niet-conform worden beschouwd met deze officiële regels en de toepasselijke sociale platformvoorwaarden en -beleid om welke reden dan ook, komen niet in aanmerking voor deelname. Foto’s die digitaal werden bewerkt met behulp van een bepaalde software, of werden bijgesneden, verbeterd of aangepast in kleur en scherpte worden wel geaccepteerd. De uiteindelijke beslissing of een inzending al dan niet in aanmerking komt voor deelname wordt genomen door de Sponsor en moet worden gerespecteerd.

Inzendingen die een vorm van godslastering of onzedelijke referentie bevatten worden gediskwalificeerd naar eigen discretie en beoordeling van de Sponsor. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, worden ook obscene, aanstootgevende, seksuele of anderszins ongepaste inzendingen inclusief maar niet beperkt tot verwijzingen naar of afbeeldingen van geweld, naaktheid of expliciete activiteiten, of die niet in de geest van de Wedstrijd passen of niet voldoen aan de normen van de Sponsor voor welke reden dan ook, zoals uitsluitend bepaald door de Sponsor, komen niet in aanmerking voor deelname. Verder worden inzendingen die één van de volgende zaken bevatten gediskwalificeerd: ruwe, obscene, aanstootgevende, vulgaire, seksueel ongeschikte of aanstootgevende taal en/of symbolen; Afwijkende karakteristieken van etnische, raciale, seksuele of religieuze groepen; Inhoud die illegale, ongepaste of risicovolle activiteiten of gedragingen bevat en deze goedkeurt of bespreekt; Persoonlijke informatie van individuen, inclusief maar niet beperkt tot namen en adressen (zowel fysiek als e-mail); Gedrag of andere activiteiten die in strijd zijn met deze officiële regels; Commerciële berichten, vergelijkingen of verzoeken voor producten of diensten; Alle identificeerbare producten en/of handelsmerken van derden; auteursrechtelijk beschermde inhoud van derden of handelsmerken; Goedkeuring of invloed van een beroemdheid; URL’s of links naar websites; en alle andere inhoud die ongeschikt of aanstootgevend is of zou kunnen zijn, zoals bepaald door de Sponsor en/of de wedstrijdjury en dit naar hun eigen beoordeling.

Door deel te nemen aan de wedstrijd en een inzending in te dienen, moet iedere deelnemer: (i) zonder de geldende toepasselijke sociale platformvoorwaarden en -beleid te beperken, de sponsor voor onbepaalde tijd een niet-exclusieve licentie verlenen om te publiceren, weer te geven, reproduceren, wijzigen, en zijn/haar inzending (en elk onderdeel daarvan) geheel of gedeeltelijk te bewerken of anderszins te gebruiken voor reclame of promotie van de Wedstrijd of voor enige andere reden; (ii) afzien van alle morele rechten in en aan zijn/haar inzending (en elk onderdeel daarvan) ten gunste van de Sponsor (en eenieder die door de Sponsor is gemachtigd om een dergelijke inzending te gebruiken); en (iii) ermee instemmen de Sponsor en alle andere vrijgestelde partijen (zoals hieronder gedefinieerd) vrij te geven en te vrijwaren tegen eender welke claim, schadevergoeding, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar inzending (of enige component daarvan), inclusief maar niet beperkt tot claims op basis van publiciteitsrechten, smaad, inbreuk op privacy, schending van auteursrechten, merkinbreuk of enige andere intellectuele eigendomsrelatie of andere oorzaak van enige actie.

PRIJZEN / APPROXIMATE RETAIL VALUE (“ARV”) / ODDS :

Hoofdprijs: één (1) hoofdprijs kan worden gewonnen. De hoofdprijs bestaat uit: (a) één (1) reis voor één (1) persoon naar HPE Discover in Madrid, Spanje; en (b) één (1) HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32G 8SFF-server.

De ARV van de hoofdprijs bedraagt $ 10,499.00 USD en werd berekend op basis van vertrek vanuit Houston, Texas. De werkelijke winkelwaarde kan variëren, afhankelijk van het vertrekpunt.

Grand Prize-details: De winnaar van de hoofdprijs ontvangt een reis voor één (1) persoon naar HPE Discover 2018 in Madrid, Spanje, inclusief economy class retourvlucht voor één (1) volwassene, vertrekkende van de dichtstbijzijnde grote luchthaven bij de woonplaats van de winnaar, naar Adolfo Luchthaven Suárez Madrid-Barajas in Madrid, Spanje; vier (4) overnachtingen in een door Hewlett Packard Enterprise goedgekeurd hotel dat geselecteerd werd door de Sponsor zelf, in een (1) standaardkamer met eenpersoonsgebruik; en één (1) all access HPE Discover Pass. De sponsor behoudt zich het recht voor om alternatieve vervoerswijzen of een ander hotel aan te bieden dan diegenen hierboven beschreven. De reis mag niet gebruikt worden voor eender welk type frequent flyer mileage of een ander accumulatieprogramma voor beloningspunten. De winnaar moet reizen in november 2018 op de data zoals opgegeven en gekozen door de sponsor. De hoofdprijs is niet cumuleerbaar met andere coupons, certificaten, kortingen, bonussen, upgrades of aanbiedingen/tickets. Ongeldig indien gewijzigd. Boekings- en reisdata moeten binnen het aangegeven bereik vallen; zoniet zal de prijs worden verbeurd en zullen vrijgestelde partijen geen verdere verplichtingen hebben jegens de winnaar.

De winnaar is verantwoordelijk voor alle uitgaven die niet specifiek zijn inbegrepen in de prijs (zoals hierboven beschreven), inclusief vervoer tussen de woonplaats van de winnaar en de dichtstbijzijnde grote luchthaven, maaltijden, alcohol, entertainment op de kamer, autoverhuur, verzekering, medische/gezondheidskosten, fooien, overbagagetarieven, communicatiekosten en andere persoonlijke uitgaven en bijkomende kosten.De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van alle noodzakelijke reisdocumenten (inclusief een geldig paspoort, indien van toepassing) voorafgaand aan de ticketing. De winnaar moet voldoen aan alle incheckvereisten van het hotel, inclusief de presentatie van de voornaamste kredietkaart. De sponsor is niet verantwoordelijk voor annuleringen, vertragingen, omleidingen of vervanging of andere handeling of nalating van de luchtvaartmaatschappij(en), hotels, exploitanten van de locatie, transportbedrijven of andere personen die diensten of accommodaties aanbieden die gerelateerd zijn aan Grand Prize. Geen terugbetaling of compensatie zal worden gemaakt in het geval van annulering of vertraging van een vlucht. De sponsor is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage.

De HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32G 8SFF Server zal worden toegekend aan de bedrijfsentiteit van de winnaar.

Eerste prijzen: Vier (4) Eerste Prijzen zijn beschikbaar om te winnen. De Eerste Prijs is een (1) koeltas (soft sided cooler).

De ARV van elke eerste prijs bedraagt $ 299,99 USD. De totale ARV van alle eerste prijzen is $ 1.199.96 USD.

De totale ARV van alle beschikbare prijzen die kunnen worden gewonnen bedraagt $ 11,698.96 USD.

Kansen om te winnen hangen af van het totale aantal in aanmerking komende inzendingen. Alle toepasselijke belastingen en heffingen op de prijs zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de winnaar. Door de prijs te accepteren, stemt de prijswinnaar ermee in om de gevrijwaarde partijen vrij te stellen van enige aansprakelijkheid voor verwondingen, verlies of schade van welke aard dan ook veroorzaakt door deelname aan de promotie of voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door de prijs of als gevolg van acceptatie, bezit, of gebruik/misbruik van de toegekende prijs. De prijs is niet inwisselbaar of overdraagbaar. Er zijn geen vervangingen tenzij gespecificeerd door de Sponsor. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen beoordeling de prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde, naar eigen goeddunken van de Sponsor.

PRIJSVOORWAARDEN: Alle kosten in verband met de acceptatie of het gebruik van de prijs zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar. De Sponsor behoudt zich het recht voor om alle informatie met betrekking tot de Wedstrijden te gebruiken voor promotie, marketing en elk ander doel, inclusief online aankondigingen, tenzij wettelijk verboden. De winnaar zal een verklaring van geschiktheid & aansprakelijkheid/publiciteitsversie moeten tekenen en retourneren als voorwaarde voor acceptatie van de prijs.
Prijswinnaars zijn verantwoordelijk voor alle federale, provinciale, lokale en inkomstenbelastingen die verband houden met de winnende prijs. De hoofdprijswinnaar kan worden gevraagd om zijn FIN te leveren met als enige doel het voorbereiden van belastingformulieren zoals vereist door de wet.

Winnaar hoofdprijs moet een autorisatie krijgen om de HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32G 8SFF-server te accepteren namens hun zakelijke entiteit. Een dergelijke machtiging moet de overeenkomst van de onderneming omvatten om gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Officiële regels. Verder zal de Sponsor niet ingrijpen in beslissingen van een entiteit op grond van een beleid van die entiteit met betrekking tot het toekennen van prijzen door leveranciers.

BEOORDELING OM TWINTIG (20) FINALISTEN TE BEPALEN: Aan het einde van de Wedstrijdperiode zullen alle in aanmerking komende inzendingen worden beoordeeld door een jury samengesteld door de Sponsor (de ‘Rechters’). De juryleden zullen elke in aanmerking komende inschrijving scoren op basis van volgende criteria (“Beoordelingscriteria”) :

Relevantie voor thema – 30 punten
Innovativiteit – 30 punten
Originaliteit – 20 punten
Creativiteit – 20 punten

Totaal aantal punten dat beschikbaar is om te verdienen is: 100.

Op basis van de scores van de juryleden, worden de vijf (5) hoogst verdiende inzendingen van elk van de vier (4) categorieën beschouwd als de potentiële finalisten (‘finalisten’) onder voorbehoud van verificatie van de geschiktheid en naleving van deze officiële regels. In het geval van een gelijkspel dat zou resulteren in meer dan vijf (5) finalisten in een bepaalde categorie, zullen al dergelijke inzendingen die in de betreffende categorie zijn gekoppeld, opnieuw worden beoordeeld door een extra rechter die is geselecteerd door de sponsor, die met behulp van de jurering Criteria de gelijke score zullen doorbreken. De beslissingen van de juryleden zijn definitief en bindend voor alles wat met deze wedstrijd te maken heeft.

FINALISTEN VERIFICATIE: De twintig (20) in aanmerking komende Finalisten worden gecontacteerd door een aangewezen vertegenwoordiger van de Sponsor via een direct bericht naar het Facebook-, Twitter- of Instagram-account dat werd gebruikt op het moment van Inschrijving op of rond 27 oktober 2018 om de ontvankelijkheid en naleving van de officiële regels te verifiëren. De aangewezen vertegenwoordiger zal een minimum van twee (2) pogingen ondernemen om contact op te nemen met de in aanmerking komende Finalisten, en dit binnen achtenveertig (48) uur na de selectie. Elke in aanmerking komende Finalist moet zijn Inschrijving en ontvankelijkheid verifiëren en het serienummer van de ProLiant-server die bij de Inschrijving hoort binnen tweeënzeventig (72) uur na kennisgeving opgeven.

In Aanmerking Komende Finalisten zijn verplicht de details van Invoer te verifiëren, inclusief maar niet beperkt tot: serverlocatie, serverbeveiligingsinstellingen, servertoepassingen of bewijs van schade als onderdeel van het verificatieproces. Geschikte finalisten zullen daarnaast ook gevraagd worden te verifiëren dat ze niet in de publieke sector werkzaam zijn en dat ze de toelating hebben gekregen om deel te nemen aan de wedstrijd van de IT-directeur en vice-president van hun bedrijf., Specifieke namen van de IT-directeur en vice-president van het betreffende bedrijf moeten vermeld worden.

Indien een finalist niet binnen achtenveertig (48) uur na de selectie kan worden gecontacteerd, een bericht als onbestelbaar wordt teruggezonden of de in aanmerking komende finalist niet alle verificaties kon voltooien die vereist werden door de sponsor volgens deze officiële regels, dan heeft de Sponsor het recht hem/haar te diskwalificeren. Indien een Finalist er niet in slaagt om zijn/haar Inzending en ontvankelijkheid te verifiëren, of nalaat om binnen tweeënzeventig (72) uur na kennisgeving een geldig serienummer van de ProLiant-server te verstrekken, dan zal hij/zij gediskwalificeerd worden.

WINNAARSELECTIE:

Hoofdprijs: de inzending met de hoogste score onder de geverifieerde finalisten wordt beschouwd als de potentiële hoofdprijswinnaar. In geval van een gelijkspel worden de betreffende inzendingen opnieuw beoordeeld door een bijkomende rechter die werd geselecteerd door de sponsor en die, op basis van de beoordelingscriteria, het gelijkspel zal verbreken. De beslissingen van de juryleden zijn definitief en bindend voor alles wat met deze wedstrijd te maken heeft.

Eerste prijzen: de inzendingen die de hoogste scores behaalden onder de geverifieerde finalisten voor elk van de vier (4) categorieën, worden beschouwd als potentiële eerste prijswinnaars. Indien de deelnemer die binnen een specifieke categorie de hoogste score kreeg van de jury, wordt geselecteerd als de potentiële hoofdprijswinnaar, dan wordt de inzending die de daaropvolgende hoogste score behaalde binnen diezelfde categorie beschouwd als de potentiële eerste prijswinnaar.

WINNAARMELDING:

Alle prijswinnaars worden beschouwd als “Potentieel” in afwachting van het indienen van vereiste documenten en verificatie van de geschiktheid en naleving van de officiële regels.

De Potentiële prijswinnaars worden door een aangewezen vertegenwoordiger van de Sponsor op de hoogte gebracht via een direct bericht naar het Facebook-, Twitter- of Instagram-account dat werd gebruikt op het moment van Inschrijving op of rond 2 november 2018. De aangewezen vertegenwoordiger doet minimaal drie (3) pogingen om binnen achtenveertig (48) uur na selectie contact op te nemen met de in aanmerking komende winnaars.

Indien een Potentiële prijswinnaar niet binnen achtenveertig (48) uur na de selectie kan worden gecontacteerd, een bericht als onbestelbaar wordt teruggezonden of de in aanmerking komende Potentiële prijswinnaar niet alle verificaties kon voltooien die vereist werden door de sponsor volgens deze officiële regels, dan heeft de Sponsor het recht hem/haar te diskwalificeren (en als hij wordt gediskwalificeerd, dan kan hij/zij alle rechten op de toepasselijke prijs verliezen). De sponsor behoudt zich daarnaast ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, een alternatieve in aanmerking komende nieuwkomer voor de toepasselijke prijs van de overige in aanmerking komende Finalist-inzendingen aan te wijzen, zolang dit in overeenstemming is met deze officiële regels.

Niemand is een winnaar tenzij en totdat de sponsor hem/haar officieel als winnaar bevestigt in overeenstemming met deze officiële regels.

Alvorens iemand tot winnaar van de bevestigde prijs kan worden uitgeroepen, moeten alle potentiële winnaars zich aanmelden en een verklaring van geschiktheid en aansprakelijkheid en publiciteitsversie (behalve waar dit wettelijk verboden is) tekenen en terugsturen binnen tweeënzeventig (72) uur na kennisgeving. De potentiële hoofdprijswinnaar kan worden gevraagd om een W-9-formulier te ondertekenen en terug te sturen, waarbij de in aanmerking komende winnaar wordt gevraagd zijn TIN in te geven voor belastingaangifte, indien dit wettelijk vereist is. De potentiële winnaar van de hoofdprijs moet daarnaast ook een ondertekende overeenkomst van de IT-directeur en de vice-president van hun bedrijf overhandigen, waarin de acceptatie van de HPE DL380 Gen10 4114 1P 32G 8SFF-server wordt bevestigd. Niet-naleving leidt tot diskwalificatie. De prijzenpakketten worden binnen ongeveer 45 dagen nadat de winnaars zijn bekendgemaakt, toegekend.

De prijzen zijn niet toewijsbaar, noch overdraagbaar. Geen vervanging is toegestaan, behalve als de prijs niet beschikbaar is, in welk geval een prijs van gelijke of hogere waarde zal worden toegekend. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of een andere prijs, tenzij goedgekeurd door de sponsor. Alle andere incidentele onkosten die niet in dit document werden vermeld, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar.

De winnaars zijn verantwoordelijk voor alle federale, staats-, lokale en inkomstenbelastingen die samenhangen met het winnen van prijzen. Behalve waar dit wettelijk verboden is, betekent het invoeren en accepteren van een prijs het gebruik van de naam van de winnaar, gewonnen prijs, geboortestad, gelijkenis, videoband, foto’s en verklaringen met het oog op reclame, promotie en publiciteit (inclusief online plaatsen) in alle media die nu of hierna wereldwijd bekend zijn, en dit voor altijd, zonder aanvullende compensatie, kennisgeving of toestemming.

ALGEMEEN: Deelnemers gaan akkoord met deze Officiële regels en de beslissingen van de Sponsor en bevrijden de Sponsor, de moedermaatschappijen en hun respectievelijke dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en reclame- en promotiebureaus die betrokken zijn bij de administratie, ontwikkeling, uitvoering en uitwerking van deze Wedstrijd (de “Released Parties”) van alle mogelijke claims en aansprakelijkheid met betrekking tot hun deelname aan de Wedstrijd, en de acceptatie en gebruik/misbruik van de aangeboden prijs. De winnaar aanvaardt de aansprakelijkheid voor alle mogelijke letsels of schade veroorzaakt of beweerd te worden veroorzaakt door deelname aan deze wedstrijd of gebruik/misbruik of inwisseling van de prijs. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor typografische of andere fouten bij het afdrukken van de aanbieding, het beheer van de Wedstrijd of bij de bekendmaking van de prijs.

De Vrijgegeven Partijen zijn niet verantwoordelijk voor: (i) verloren, te late, verkeerd geadresseerde, beschadigde of onleesbare Inzendingen; of (ii) fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in bewerkingen of overdracht, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot of wijzigingen van Inzendingsmaterialen, of voor technische, netwerk-, telefoonapparatuur, elektronische, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, of onnauwkeurige overdracht of niet-ontvangst van Inzendingsinformatie door de Sponsor vanwege technische problemen of verkeerscongestie op het internet of op een website of een combinatie daarvan; of (iii) mogelijke letsels of schade aan de computer van de deelnemer of een andere persoon of ander apparaat gerelateerd aan of als gevolg van deelname aan de Wedstrijd. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, gaat u (i) ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Officiële Regels, inclusief alle geschiktheidsvereisten, en (ii) ermee akkoord gebonden te zijn aan de beslissingen van de Sponsor, die definitief en bindend zijn in alle aangelegenheden betreffende de Wedstrijd. Het niet naleven van deze Officiële Regels kan leiden tot diskwalificatie van de Wedstrijd. De Sponsor behoudt zich het recht voor om: (i) op ieder moment iemand te diskwalificeren die door hem gesponsord wordt en waarvan hij gelooft dat deze persoon opzettelijk de Officiële regels heeft overtreden; en (ii) een inzendingsmethode in te trekken als deze technisch beschadigd raakt (ook als een computervirus of systeemstoring onvermijdelijk zijn vermogen om de wedstrijd uit te voeren aantast). Indien deze Wedstrijd om welke reden dan ook niet in staat is om volgens plan te werken vanwege een infectie door een computervirus, bugs, knoeien, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, technische storingen of andere oorzaken buiten de macht van de Sponsor die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct verloop van deze Wedstrijd beschadigen of beïnvloeden, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen gevoel een persoon die het Inzendingsproces saboteerde te diskwalificeren en de Wedstrijd te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten. In dit geval zal de Sponsor het jureringsproces uitvoeren op basis van alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen op het moment van beëindiging van de wedstrijd.

JURIDISCHE WAARSCHUWING: ELKE POGING VAN EEN PARTICULIER, AL DAN NIET EEN DEELNEMER, OM DEZE WEBSITE SCHADE TE VERKLAREN, TE VERNIETIGEN, SMELTEN, VANDALISEREN OF FRAUDEREN MET DE WERKING VAN DE WEDSTRIJD, IS EEN SCHENDING VAN STRAFRECHTELIJKE EN BURGERLIJKE WETTEN EN INDIEN ZO BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM DE SCHADE TE IDENTIFICEREN EN DEZE TE LATEN VERVANGEN OP KOSTEN VAN HET INDIVIDU VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE WET.

GESCHILLEN: Tenzij daar waar verboden, stemt de deelnemer ermee in dat alle geschillen, claims en acties die voortkomen uit of verband houden met de wedstrijd of een prijs toegekend individueel worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsactie, en uitsluitend door de bevoegde rechtbank in de provincie Ontario, Canada. Alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële regels, de rechten en verplichtingen van de deelnemer, of de rechten en verplichtingen van de Sponsor in verband met de Wedstrijd, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario, zonder gevolg te geven aan enige rechtskeuze of collisieregels (ongeacht van de provincie Ontario of enig ander rechtsgebied), die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan de provincie Ontario zou veroorzaken. Het rechtsmiddel voor een claim is beperkt tot daadwerkelijke schade en in geen geval zal enige partij het recht hebben om straffende, voorbeeldige, gevolg- of incidentele schade, inclusief advocatenhonoraria of andere dergelijke gerelateerde kosten van het indienen van een claim, te herroepen of deze te vernietigen, overeenstemming te bereiken of een rechtsvordering of andere billijke vrijstelling aan te vragen.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, SCHELDEN DE PARTIJEN HIERBIJ HUN RECHT OP JURYONDERZOEK MET BETREKKING TOT ALLE CLAIMS EN KWESTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DEZE OVEREENKOMST KWIJT, OFWEL DE GEGRONDHEID IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD EN INCLUSIEF ENIGE CLAIM VOOR FRAUDULEUZE AANPASSING DAARVAN.

KLACHTEN OF AANVRAGEN OM INFORMATIE: Richt uw verzoeken naar RAVEN5, de wedstrijdbeheerder. Dien uw verzoek in per e-mail aan sup@raven5.com of laat een bericht achter door te bellen naar ons gratis nummer 1-800-319-3032. Identificeer uzelf door uw volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven en de klacht of het verzoek zo gedetailleerd mogelijk weer te geven. RAVEN5 zal elke klacht zorgvuldig behandelen en beoordelen en binnen 5 opeenvolgende werkdagen reageren op uw verzoek.

PRIVACY: Persoonlijke informatie verzameld van Deelnemers is onderworpen aan het Privacybeleid van de Sponsor, dat te vinden is op www.Proliant25. raven5.com/privacy.

OFFICIËLE REGELS VERZOEK: Voor het aanvragen van een kopie van de officiële regels, zie www.Proliant25.com of stuur een geadresseerde, afgestempelde enveloppe vóór 26 oktober 2018 naar: 25 Jaar ProLiant Innovation Contest aanvraag officiële regels , B9-461 North Service Rd., W., Oakville, ON, L6M 2V5, Canada.

VERZOEK OM WINSTBEVESTIGING: Stuur voor een schriftelijke bevestiging van de winnaar (beschikbaar vanaf 8 november 2018) een afgestempelde, zelf-geadresseerde envelop (uiterlijk op 15 november 2018) naar: 25 Jaar ProLiant Innovation Contest Bevestigingsaanvraag van de winnaar , B9-461 North Service Rd., W., Oakville, ON, L6M 2V5, Canada.

2018 RAVEN5 Ltd. Alle rechten voorbehouden. Deze officiële regels mogen niet worden gekopieerd, bewerkt of voor andere doeleinden worden gebruikt, commercieel of anderszins, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RAVEN5 Ltd.

De Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook, Twitter of Instagram (elk een “Sociaal Platform”). Elk Sociaal Platform is hierbij volledig vrijgesteld van elke aansprakelijkheid van elke deelnemer aan deze Wedstrijd. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de wedstrijd moeten worden gericht aan de sponsor en niet aan een sociaal platform. U mag slechts één (1) Facebook-account en/of één (1) Twitter-account en/of één (1) Instagram-account (elk een “Account” en gezamenlijk de “Accounts”) gebruiken om deel te nemen aan deze Wedstrijd. Om in aanmerking te komen voor het winnen van een inschrijving of inzending in deze wedstrijd, moet uw toepasselijke account zijn ingesteld op openbaar en niet op privé.